AVL QC34C/AS02, ZP91.00/1-4, SG20, TT15, TD01, TT08, SF01 THERMOCUP1200

 

Description

Measure IC engine in-cylinder pressure

ManufacturerAVL

ModelQC34C/AS02, ZP91.00/1-4, SG20, TT15, TD01, TT08, SF01 THERMOCUP1200

Contact

Academic Contact

Dr Guohong Tian
guohong.tian@newcastle.ac.uk

Technical Contact

Mr Ian Douglass
ian.douglass@ncl.ac.uk